ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการ Rajabhat Camping 2018  (หมายเหตุ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ การแต่งกายชุดนักเรียน)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Rajabhat Camping 2018 ระหว่าง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

พัฒนาและออกแบบระบบโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ โทร 077 913333 ต่อ 5102 หรือ 087-6898672

รองรับการใช้งานได้ดีบน Google Chrome Browser Version 60.0.3112.113 เป็นต้นไป